Solarni vakumski kolektori

Trazimo distributera za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru


KONTAKT: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Heat pipe kolektor 25 cijevi sa konstrukcijom

Opis proizvoda

Solartermički sistemi

Heat Pipe kolektor vakuumskih cijevi

STV kolektor visoke snage je idealan za grijanje vaše potrošne vode i za potporu grijanja. Ovaj kolektor označava visoka efikasnost i u prijelaznim mjesecima i kod nepovoljnih vremenskih prilika.

Konstrukcija kolektor dozvoljava jeftinu samostalnu montažu na krovu. Sve uobičajene vrste montaže: montaža na kosim krovovima i na ravnim krovovima mogu se na licu mjesta ostvariti.

Vakuumska cijev preuzima direktno i difuzno zračenje sunca i jamči u prijelaznim mjesecima visoke prinose putem pretvaranja energije zračenja u termičku energiju.

Svi STV kolektori su certificirani prema smjernicama europskih organizacija za normiranje CEN i CENELEC i provjereni prema DIN-u.

Vakuum između međusobno stopljenih cijevi je dugovječan i djelovanje izolacije ostaje uvijek nepromijenjen. Time apsorberska cijev tijekom životnog vijeka konstantno daje visoku snagu.

Funkcija


Sastav Heat Pipe kolektora vakuumske cijevi

Heat Pipe cijev je prenositelj topline koji korištenjem topline od isparavanja i kondenzacije tekućine dozvoljava visoku gustoću toplotnog toka.

Kod sunčevog zračenja tekućina u vakuumskoj cijevi počinje isparavati i diže se prema gore. Time se materijalu koji treba hladiti oduzima toplina.

Para struji kroz cijev do zone za hlađenje, predaje toplinu isparavanja i pri tome kondenzira. Medij koji je postao tekući potom teče nazad na kraj toplotne cijevi i ponovno je spreman preuzeti energiju.

Prednost toplotne cijevi (Heat Pipe) je u visokoj gustoći toku topline, te u bespogonskoj cirkulaciji tekućine.

Ukoliko se suprotno očekivanome mora zamijeniti cijev, onda se to na temelju „suhog spoja“ može izvršiti bez pražnjenja ukupnog solarnog kružnog toka.

Funkcija solarnih sustava

Zagrijavanje potrošne tople vode  

Sunčeve zrake koje padaju na kolektore pretvaraju se u toplinu.
Da bi se tom uhvaćenom toplinom moglo svakodobno i na oblačnim danima koristiti, istu se pohranjuje u solarnim spremnicima.
Putem pumpe za prevaljivanje koja je sadržana u solarnoj postaji, doprema se zagrijana solarna tekućina u donji izmjenjivač topline solarnog spremnika.

Ako sunčeva toplina jednom bude nedostatna, onda se gornje područje zagrijava grijanjem.
Dotokom hladne vode u donjem području spremnika brine se za dobro raslojavanje temperature i za optimalni stupanj efikasnosti kolektora koji svoju toplinu prenose na hladno područje spremnika.

Akumulacijski spremnik
 
   


Zagrijavanje PTV s potporom grijanja  

Solarni sustavi za potporu grijanja su u stanju dodatno k potrebi zagrijavanjem PTV preuzeti i dio grijanja zgrade.

Solarna toplina prenosi se na vodu grijanja putem izmjenjivača topline koji je u donjem području kombiniranog spremnika.

Unutrašnji spremnik PTV zagrijava se putem vode grijanja koja je oko njega.

Naknadno grijanje sustava vrši se putem konvencionalnog grijanja.

Akumulacijski spremnik

U ponudi

Solar Tehnic d.o.o sastoji se od školovanih i stručnih ljudi koji su Vam u mogućnosti pružiti podršku i kvalitetnu uslugu u što je moguće kraćem roku. Svakom projektu pristupamo individualno, sukladno potrebama. Između ostaloga, možemo Vam ponuditi:

  • • Izradu projektne dokumentacije
  • • Stručno savjetovanje
  • • Prodaju opreme
  • • Montažu opreme
  • • Puštanje u pogon autonomnih sistema i solarnih elektrana
  • • Ispitivanje autonomnih sistema i solarnih elektrana
  • • Održavanje