Solarni kolektori

Trazimo distributera za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru


KONTAKT: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Heat pipe kolektor 18 cijevi i 180 l bojler (inox)

Opis proizvoda

Solartermički sistemi

Heat Pipe kolektor vakuumskih cijevi

STV kolektor visoke snage je idealan za grijanje vaše potrošne vode i za potporu grijanja. Ovaj kolektor označava visoka efikasnost i u prijelaznim mjesecima i kod nepovoljnih vremenskih prilika.

Konstrukcija kolektor dozvoljava jeftinu samostalnu montažu na krovu. Sve uobičajene vrste montaže: montaža na kosim krovovima i na ravnim krovovima mogu se na licu mjesta ostvariti.

Vakuumska cijev preuzima direktno i difuzno zračenje sunca i jamči u prijelaznim mjesecima visoke prinose putem pretvaranja energije zračenja u termičku energiju.

Svi STV kolektori su certificirani prema smjernicama europskih organizacija za normiranje CEN i CENELEC i provjereni prema DIN-u.

Vakuum između međusobno stopljenih cijevi je dugovječan i djelovanje izolacije ostaje uvijek nepromijenjen. Time apsorberska cijev tijekom životnog vijeka konstantno daje visoku snagu.

Funkcija


Sastav Heat Pipe kolektora vakuumske cijevi

Heat Pipe cijev je prenositelj topline koji korištenjem topline od isparavanja i kondenzacije tekućine dozvoljava visoku gustoću toplotnog toka.

Kod sunčevog zračenja tekućina u vakuumskoj cijevi počinje isparavati i diže se prema gore. Time se materijalu koji treba hladiti oduzima toplina.

Para struji kroz cijev do zone za hlađenje, predaje toplinu isparavanja i pri tome kondenzira. Medij koji je postao tekući potom teče nazad na kraj toplotne cijevi i ponovno je spreman preuzeti energiju.

Prednost toplotne cijevi (Heat Pipe) je u visokoj gustoći toku topline, te u bespogonskoj cirkulaciji tekućine.

Ukoliko se suprotno očekivanome mora zamijeniti cijev, onda se to na temelju „suhog spoja“ može izvršiti bez pražnjenja ukupnog solarnog kružnog toka.

Funkcija solarnih sistema

Zagrijavanje potrošne tople vode  

Sunčeve zrake koje padaju na kolektore pretvaraju se u toplinu.
Da bi se tom uhvaćenom toplinom moglo svakodobno i na oblačnim danima koristiti, istu se pohranjuje u solarnim spremnicima.
Putem pumpe za prevaljivanje koja je sadržana u solarnoj postaji, doprema se zagrijana solarna tekućina u donji izmjenjivač topline solarnog spremnika.

Ako sunčeva toplina jednom bude nedostatna, onda se gornje područje zagrijava grijanjem.
Dotokom hladne vode u donjem području spremnika brine se za dobro raslojavanje temperature i za optimalni stupanj efikasnosti kolektora koji svoju toplinu prenose na hladno područje spremnika.

Akumulacijski spremnik
 
   


Zagrijavanje PTV s potporom grijanja  

Solarni sistemi za potporu grijanja su u stanju dodatno k potrebi zagrijavanjem PTV preuzeti i dio grijanja zgrade.

Solarna toplina prenosi se na vodu grijanja putem izmjenjivača topline koji je u donjem području kombiniranog spremnika.

Unutrašnji spremnik PTV zagrijava se putem vode grijanja koja je oko njega.

Naknadno grijanje sistema vrši se putem konvencionalnog grijanja.

Solarni toplinski sistemi

Termički solarni uređaji mogu pretvoriti zračenje sunca u toplinu, s kojom se grije sanitarna voda tokom godine, a primjenjuje se i na instalacijama centralnog grijanja u zimskom periodu. Sunčeva energija prolazi kroz prozirnu površinu koja propušta zračenje samo u jednom smjeru te se pretvara u toplinu.

Osnovni dijelovi solarnih sistema su kolektor, spremnik topline s izmjenjivačem topline, solarna stanica s crpkom i regulacijom te razvod s odgovarajućim radnim (solarnim) medijem. Solarni kolektori apsorbiraju sunčevo zračenje i predaju toplinu mediju nositelju topline, za koju najčešće služi obična voda, odnosno njezina smjesa s glikolom ili drugim sredstvima za sprječavanje smrzavanja (u južnim regijama, gdje je opasnost smrzavanja manja, često se instaliraju jednostruki sistemi, u kojima se voda zagrijava direktno u kolektoru). Nositelj topline se pumpa kroz sistem cijevi u spremniku i zagrijava preko izmjenjivača topline vode u spremniku. Ohlađena struja se vodi nazad do kolektora. sistem radi tijekom ljeta učinkovitije jer ovisi od razlike vanjske temperature i temperature u kolektoru. No, apsorberi proizvode zadovoljavajuće čak i u difuznom svijetlu (tijekom zime ili lošeg vremena). U periodima, u kojima solarna toplina nije dovoljna, vodu dodatno zagrijava konvencionalni sistem za grijanje vode do željene temperature. Solarni se sistemi u najvećem broju slučajeva koriste kao osnovni izvori topline (koji ukupno pokrivaju primjerice 60-70% potreba za potrošnom toplom vodom), dok kao dodatni izvori služe plinski, uljni ili električni kotlovi.

2.1. Ravni kolektori

Centralni dio ravnog kolektora je apsorber s tamnom pločom. Apsorber se sastoji od metalnog lima, u koju su utisnute tanke bakrene cijevi. Kroz njih struji tekućina nositelj topline. Ukoliko solarno zračenje pogodi apsorber, pretežno se apsorbira, a djelomično se reflektira. Apsorpcijom nastaje toplina, koja se s lima odvodi u bakrene cijevi. Kolektorska tekućina preuzima toplinu i prenosi je do spremnika. Površina kolektora je pokrivena sa staklenom pločom. Staklo spriječava reflektiranje sunčevih zraka odnosno povećava toplinski učinak. Na stražnjoj strani te na bočnim stranama postavlja se sloj toplinske izolacije na mineralnoj bazi.

Cjenovno su ravni kolektori najpovoljniji, što je razlog da zauzimaju čak više od 80 posto tržišnog udjela u Europi. No, učinkovitost ravnih kolektora je cca 30% manja od vakuumskih cijevnih kolektora. Preporučuje se njihova upotreba za ostvarenje temperature između 20 i 80 stupnjeva.

Ravni kolektori mogu se ugraditi na različite načine, kao ugradnja na krov, integracijom u krov ili slobodnom ugradnjom.

Ako se želi postići temperatura potrošne tople vode od 50°C:

Učinkovitost (ljeto): ~70 posto

Učinkovitost (zima): ~45 posto

Termosifonski solarni sistem (s ravnim kolektorima)

Termosifonski solarni sistem može se kombinirati s ravnim kolektorima i vakuumskim kolektorima. sistem radi na principu sile teže i koristi prirodnu cirkulaciju tekućine uslijed razlike u gustoći hladne i zagrijane vode, te funkcionira bez crpki. Tekućina nositelj topline se zagrijava u kolektoru. Spremnik je postavljen iznad kolektora, gdje zagrijana tekućina zbog manje gustoće pliva iznad hladne tekućine na vrh spremnika i zrači toplinu. Temperatura se smanjuje i tekućina teče natrag u kolektor.

Cijena termosifonskih kolektora je vrlo povoljna, jer crpka i složeni upravljački sklopovi nisu potrebni. Uređaj se preporučuje na ravnim krovovima ili na neizgrađenom gradilištu.

Vakuumski ravni kolektori

Ravni kolektori se mogu i izraditi sa vakuumom u unutrašnjost kolektora. Tako se poveća učinkovitost kolektora, ali i cijena kolektora raste. Preporučuje se njihova upotreba za ostvarenje temperature između 20 i 120 stupnjeva.

Termosifonski solarni sistem (s vakuumskim ravnim kolektorima)

2.2. Vakuumski cijevni kolektori

Vakuumski cijevni kolektori sadrže vakuumirane staklene cijevi povezane iznad metalnog reflektora koji zagrijava solarne apsorbere i tekućinu. Apsorber je integriran u svaku cijev, te se lako može okretati prema položaju sunca, što povećava učinak. Vakuum u cijevima sprječava toplinske gubitke i omogućava im da postignu višu temperaturu od većine ravnih kolektora. Vakuumski cijevni kolektori su kolektori visoke učinkovitosti, ali su skuplji od ravnih kolektora. Dobro rade i u hladnijim uvjetima, ali prednost se gubi u toplijim uvjetima. Zbog spomenute karakteristike, preporučuje se njihova upotreba za ostvarenje visoke temperature između 50 i 120 stupnjeva. Lokacijski, preporuča se njihova upotreba više u zemljama sjeverne i centralne Europe, dok su zbog više cijene manje pogodni za mediteransko područje (npr hrvatska obala i otoci). Uglavnom su prilagođeni za krovne instalacije (ali manje za ugradnju u krov) i idealni su kada se radi o ograničenim površinama. Ako instalacija kolektora u idealan smjer (jugoistok i jugozapad) nije moguća, vakuumski cijevni kolektori su idealni, jer proizvode zadovoljavajuće čak i u difuznom svijetlu.

Ovisno o načinu spajanja cijevi razlikujemo i indirektno prostrujene cijevi - Heat-pipe-vakuumske cijevne kolektore. U vakuumskim grijačim cijevima nalazi se "Heat pipe" - bakrena cijev napunjena s brzo hlapljivom tekućinom. Vakuum između staklene cijevi je isključivo unutar stakla, te je kolektor bolje zaštićen od probijanja zraka. Kao površina apsorbera služi prevlaka na unutarnjoj površini od dvije cijevi.

Kod CPC-vakuumskih cijevnih kolektora, vakuumirana staklena cijev je postavljena u parabolično zrcalo, što poveća učinkovitost kolektora.

Ako se želi postići temperatura od 50°C:

Učinkovitost (ljeto): ~70 posto

Učinkovitost (zima): ~60 posto

Termosifonski solarni sistem s vakuumskim cijevnim kolektorima

Termosifonski solarni sistem može se kombinirati s ravnim kolektorima i vakuumskim kolektorima. sistem radi na principu sile teže i koristi prirodnu cirkulaciju tekućine uslijed razlike u gustoći hladne i zagrijane vode, te funkcionira bez crpki. Tekućina nositelj topline se zagrijava u kolektoru. Spremnik je postavljen iznad kolektora, gdje zagrijana tekućina zbog manje gustoće pliva iznad hladne tekućine na vrh spremnika i zrači toplinu. Temperatura se smanjuje i tekućina teče natrag u kolektor.

Cijena termosifonskih kolektora je vrlo povoljna, jer crpka i složeni upravljački sklopovi nisu potrebni. Uređaj se preporučuje na ravnim krovovima ili na neizgrađenom gradilištu.

U ponudi

Solar Tehnic d.o.o sastoji se od školovanih i stručnih ljudi koji su Vam u mogućnosti pružiti podršku i kvalitetnu uslugu u što je moguće kraćem roku. Svakom projektu pristupamo individualno, sukladno potrebama. Između ostaloga, možemo Vam ponuditi:

  • • Izradu projektne dokumentacije
  • • Stručno savjetovanje
  • • Prodaju opreme
  • • Montažu opreme
  • • Puštanje u pogon autonomnih sistema i solarnih elektrana
  • • Ispitivanje autonomnih sistema i solarnih elektrana
  • • Održavanje